business coaching

Coaching jest w ostatnich latach bardzo modnym i niestety często też błędnie wykorzystywanym narzędziem do polepszenia sytuacji zarówno pracownika, jak i całej organizacji.

Znane są przypadki, w których managerowie coachingiem nazywają rozmowy monitorujące lub rozmowy oceniające lub też najzwyklejszą reprymendę wobec pracownika definiuje się „coachowaniem”. To duży błąd, a przede wszystkim duża szansa na to, że zarówno podopieczni, jak i sami managerowie zniechęcają się do tej formy pracy.

W Consiliaris Perspektywy proponujemy business coaching, który oparty jest na partnerstwie, konstruktywnej informacji zwrotnej oraz założeniu, iż klient jest źródłem zasobów.

Business coaching nastawiony jest na rozwój biznesu, dlatego może przybierać  formy:

  •  indywidualnych sesji coachingowych zarówno z pracownikami niższego szczebla, managerami  oraz wyższą kadrą zarządzającą (w tym ostatnim przypadku często używa się nazwy executive coaching)
  • coachingu on- job, czyli coachingu stosowanego w czasie procesu pracy
    i w realiach pracy klienta coachingu
  • coachingu grupowego, który nastawiony jest na radzenie sobie z podobnymi wyzwaniami, przed którymi stoją uczestnicy szkolenia np. dylematy w środowisku pracy, efektywność, leadership.

Business coaching w rozumieniu Consiliaris Perspektywy nie jest   uczeniem, a raczej wspomaganiem rozwoju. Zakłada, że klient coachingu sam dochodzi do obranego wcześniej celu, sam znajduje potrzebne odpowiedzi. Coach pomaga mu w tym poprzez określone zadania do wykonania i specjalnie przygotowane pytania naprowadzające.

Praca w coachingu koncentruje się przede wszystkim na przyszłości i teraźniejszości, na możliwościach i kierunkach. Jeśli pojawia się jakakolwiek praca związana z przeszłością to tylko zgodnie z zasadą wyciągania wniosków oraz patrzenia na ewentualne popełnione wcześniej błędy jako na ważną informację „jak zrobić to inaczej w przyszłości”.

Podczas sesji coachingowych wykorzystywane są:

  • typowe narzędzia i techniki coachingowe (mocne pytania, wymiarowanie celów, praca na celu i efekcie, projektowanie realizacji celów, znajdywanie realnych rozwiązań)
  • techniki wykorzystywane w sporcie (Mind- Body Bridging, RTZ)
  • techniki wykorzystywane w biznesie (praca z modalnościami, metaprogramami, mową ciała itp.).

Praca w trakcie sesji coachingowych może odbywać się poprzez standardowe zadawanie pytań lub też pracę w przestrzeni (dzięki temu uruchamiane są dodatkowe procesy zachodzące w mózgu, które wpływają pozytywnie na skuteczność ćwiczeń).

Klient zawsze przed zaproszeniem do wykonania konkretnego ćwiczenia jest edukowany przez coacha w jakim celu będzie zastosowane to ćwiczenie, jaki będzie jego przebieg (oczywiście tylko w zakresie, który nie będzie ingerował w efekty). Klient zawsze ma prawo „wycofania się” z ćwiczenia, wtedy z kolei omawiane są wszystkie procesy jakie zaszły w danym momencie podczas sesji.

Klient coachingowy jest prowadzony przez coacha, tzn. nie ma absolutnie możliwości, aby otrzymywał podpowiedzi możliwych rozwiązań lub też gotowe rozwiązania. Prowadzenie w coachingu oczywiście odbywa się poprzez całkowite dopasowanie coacha do klienta.

Pomagamy

Pragniemy dzielić się naszymi sukcesami z otaczającym światem, a zwłaszcza z tymi, którzy często nie mieli tyle szczęścia co my. Dlatego część naszych zysków przekazujemy na wsparcie schronisk dla zwierząt i domów dziecka. Zapraszamy również do naszej siedziby, gdzie znajdują się specjalne puszki, z których datki przekazane zostaną na szczytne cele.