work life energy

Współpracując z profesjonalnymi i certyfikowanymi trenerami  mamy przyjemność zaprezentować Państwu nowość na rynku szkoleniowym – projekt Work Life Energy.

O Work Life Energy
W Work Life Energy badamy, testujemy i aplikujemy najnowsze metody efektywności
energetycznej osób i organizacji. Pokazujemy jak dzięki prostym i naukowo opracowanym
metodom zarządzać efektywnie swoją energią oraz energią organizacji, zwiększając w
konsekwencji efektywność biznesową.

Cele projektu Work Life Energy

 • Wzmocnienie kluczowych pracowników w obszarze zarządzania własną energią psychofizyczną
 • Wzrost kompetencji managerów w zakresie zarządzania energią wśród swoich podwładnych
 • Wzrost efektywności biznesowej organizacji poprzez dostosowany, nowoczesny
  model zarządzania energią psychofizyczną pracowników

Dla kogo
Dla kadry zarządzającej oraz kluczowych managerów

 • Firm i organizacji w fazie rozwoju oraz o ustabilizowanej pozycji – w celu wypracowania mechanizmów optymalizacji i profilaktyki energetycznej
 • Firm i organizacji w kryzysie – w celu zbudowania procedur efektywnego wykorzystania cennej energii, a dla szczególnie eksploatowanych zespołów procedur działania w „trybie awaryjnym”.

Korzyści
Firma

 • Pracownicy dbający o swoje funkcjonowanie energetyczne i odpowiednią regenerację istotnie zwiększają efektywność działania, zmniejsza się liczba osób na zwolnieniach, rośnie morale załogi
 • Wysoka efektywność energetyczna sprzyja kreatywności i zaangażowaniu pracowników, co potencjalnie przekłada się wprost na wyniki finansowe firmy
 • Organizacja, która decyduje się także na nasz warsztat wdrożeniowy ma okazję trwale usprawnić procesy i procedury, a w efekcie poprawić wyniki biznesowe

Uczestnik szkolenia

 • Poznaje metody kontroli i regeneracji energii, dzięki opanowaniu systemu nawyków i rytuałów z obszaru ciała, umysłu i relacji
 • Zyskuje naukowo sprawdzoną nowatorską wiedzę o tym, jak prawidłowe zarządzanie energią własną na poziomie ciała, umysłu i relacji wpływa na efektywność zawodową
 • Diagnozuje swoje „cienie”, czyli obszary, w których jest szczególnie narażony na trwonienie energii, a tym samym obniżenie efektywności biznesowej

 

Zapraszamy do współpracy i w razie pytań prosimy o kontakt!

 

 

 

Pomagamy

Pragniemy dzielić się naszymi sukcesami z otaczającym światem, a zwłaszcza z tymi, którzy często nie mieli tyle szczęścia co my. Dlatego część naszych zysków przekazujemy na wsparcie schronisk dla zwierząt i domów dziecka. Zapraszamy również do naszej siedziby, gdzie znajdują się specjalne puszki, z których datki przekazane zostaną na szczytne cele.